Per la defensa dels drets de tots els nens

La Fundació Concepció Juvanteny

Som conscients de la nostra joventut com a entitat, però malgrat això, la nostra motivació i dedicació són molt importants, de tal manera que, progressivament, hem posat en funcionament i mantenim diferents programes i serveis, els quals ens permeten assolir el nostre Objectiu Fundacional, Defensar els Drets de Tots els Infants i Adolescents.

Tots aquests serveis i programes es porten a terme gràcies a tots aquells que, d'una manera o d'una altra, heu confiat en la nostra tasca, ens heu mostrat el vostre interès i col·laboració. Vagi des d'aquí, de part nostra i també de part dels nostres infants i adolescents, el nostre més sincer agraïment.

Reconeixement pel disseny i contingut de la nostra WEB

Reconeixement pel disseny i contingut de la nostra WEB

TransparEnt, reconeix la nostra web com un model de bones pràctiques