Per la defensa dels drets de tots els nens

La Fundació Concepció Juvanteny

Som conscients de la nostra joventut com a entitat, però malgrat això, la nostra motivació i dedicació són molt importants, de tal manera que, progressivament, hem posat en funcionament i mantenim diferents programes i serveis, els quals ens permeten assolir el nostre Objectiu Fundacional, Defensar els Drets de Tots els Infants i Adolescents.

Tots aquests serveis i programes es porten a terme gràcies a tots aquells que, d'una manera o d'una altra, heu confiat en la nostra tasca, ens heu mostrat el vostre interès i col·laboració. Vagi des d'aquí, de part nostra i també de part dels nostres infants i adolescents, el nostre més sincer agraïment.

XIV Congrés Internacional d'Infància Maltractada

XIV Congrés Internacional d'Infància Maltractada

Organitzat per la Federació d'Associacions per la Prevenció del Matractament Infantil (FAPMI).

NO PARLAR, NO VEURE, NO SENTIR