Per la defensa dels drets de tots els nens

Auditòries i Estatuts

 Auditories anuals Fundació Concepció Juvanteny

pdf Auditoria 2017
pdf Auditoria 2016
 pdf Auditoria 2015
pdf Auditoria 2014
pdf Auditoria 2013
pdf Auditoria 2012
pdf Auditoria 2011
pdf Auditoria 2010

 Estatus de la Fundació Concepció Juvanteny

pdf ESTATUTS

 

« tornar