Per la defensa dels drets de tots els nens

Drets dels infants

Hem cregut, honestament, que és molt millor que siguin els mateixos infants qui us exposin, us expliquin i us recordin què són i quins són aquests Drets.

Els INFANTS

TOTS els infants, els d'aquí i els de més enllà. Els del nostre país, i els que no coneixeu.


    

Els que vivim amb els nostres pares, els que no podem fer-ho, i els que vivim al carrer.
Els que hem tingut més sort, i els que la societat ens ha maltractat.
tenim DRETS!!!   

      Sabeu què són?
Un Dret no és allò que se'ns dóna per compassió, perquè us fem llàstima.
Un Dret és alguna cosa que ens pertany, només pel fet de nèixer, d'haver-nos portat a aquest món, de ser persones com vosaltres.
Un Dret és tot allò que ens heu d'assegurar per tal que poguem crèixer en llibertat, estimació i seguretat, i així, poder gaudir d'una vida i un futur digne.Els Infants no som unes cosetes que heu de protegir. Som personetes una mica més petites que vosaltres, però no per això menys importants.
Els Infants, us necessitem per a que ens ajudeu a fer-nos grans, i per tant, que defenseu els nostres DRETS, ja que nosaltres sols no podem.


 

Efectivament, els infants també tenen Drets, malgrat quasi mai ens ho plantegem, els infants, Tots els Infants, són subjectes de Dret, i no només objectes de protecció.
És necessari que tots fem un esforç per tal que aquests Drets que ells us han explicat siguin una realitat, i no només unes ratlles en un paper.
La nostra entitat, la Fundació CONCEPCIÓ JUVANTENY, intenta, amb les seves actuacions, que cada cop més, aquests Drets siguin defensats, valorats i respectats, però no ens és possible arribar a tots aquells infants que pateixen i veuen els seus Drets malmenats.
Els Infants us necessiten a tots vosaltres, per tal que els ajudeu, de qualsevol manera, per intentar aconseguir que aquests Drets siguin una realitat a la nostra societat.

 

Fundació CONCEPCIÓ JUVANTENY

 

« tornar