Per la defensa dels drets de tots els nens

Dades econòmiques

Dades econòmiques

2017

Auditoria FCJ 201x pdf

 

 

  INGRESSOS 
CONVENIS 921.866,02 €
SUBVENCIONS 167.125,79 €
PROJECTE MAJORIA D'EDAT 130.814,46 €
PRESTACIÓ SERVEIS 5.735,51 €
DIADES 1.639,66 €
 ALTRES INGRESSOS  561,81 €
   
TOTAL INGRESSOS 1.227.743,25 €

 

  DESPESES
PERSONAL 915.058,93 €
SERVEIS EXTERIORS  166.460,80 €
ALTRES DESPESES 38.774.46 €
 AMORTITZACIONS 34.957,19 € 
COMPRES 9.722,01 €
DESPESES FINANCERES 5.110,78 €
   
TOTAL DESPESES 1.170.084,17 €

 

2016

Auditoria FCJ 2016 pdf

 

 

  INGRESSOS 
INGRESSOS SERVEIS 808.973,36 €
SUBVENCIONS 141.528,92 €
DONATIUS I SOCIS 20.734,50 €
PRESTACIÓ SERVEIS 102.375,94 €
DIADES 57.848,45 €
PROJECTE MAJORIA D'EDAT 26.491,60 €
   
TOTAL INGRESSOS 1.157.952,77 €

 

  DESPESES
PERSONAL 890.275,39 €
ALTRES DESPESES 180.210,12 €
AMORTITZACIONS 32.837,31 €
AJUTS 22.023,90 €
COMPRES 12.858,36 €
DESPESES FINANCERES 5.783,33 €
   
TOTAL DESPESES 1.143.993,91 €

 

2015

Auditoria FCJ 2015 pdf

 

 

  INGRESSOS 
CONVENIS 758.376,75 €
SUBVENCIONS 126.344,35 €
PROJECTE MAJORIA D'EDAT 64.932,71 €
PRESTACIO DE SERVEIS 59.340,42 €
APORTACIONS I DONATIUS 22.576,29 €
DIADES 4.038,86 €
   
TOTAL INGRESSOS 1.035.609,38 €

 

  DESPESES
PERSONAL 796.905,20 €
ALTRES DESPESES 169.796,04 €
AJUTS 34.401,06 €
AMORTITZACIONS 28.930,56 €
COMPRES 15.254,29 €
DESPESES FINANCERES 6.732,93 €
   
TOTAL DESPESES 1.052.020,06 €