Per la defensa dels drets de tots els nens

Dades econòmiques

Dades econòmiques

2013

Auditoria FCJ 2013 pdf

 

 


  INGRESSOS 
INGRESSOS SERVEIS 880.178,45 €
SUBVENCIONS 145.454,39 €
DONATIUS I SOCIS 98.995,95 €
RENDIMENTS INMOB. 55.084,95 €
ALTRES 305,00 €
INTERESSOS BANCARIS 274,31 €
   
TOTAL INGRESSOS 1.180.293,05 €

ingressos 2013

 

  DESPESES
PERSONAL 768.649,95 €
ACTIVITAT 246.648,49 €
AJUTS 28.392,01 €
DESP.FINANCERES 10.903,70 €
AMORTITZACIONS 28.950,37 €
COMPRES 9.948,63 €
   
TOTAL DESPESES 1.093.493,15 €

despeses 2013

 

2012

Auditoria FCJ 2012 pdf

 

 

  INGRESSOS 
INGRESSOS SERVEIS 814.501,98 €
SUBVENCIONS 181.134,88 €
DONATIUS I SOCIS 50.061,70 €
RENDIMENTS INMOB. 58.268,96 €
ALTRES 2.503,06 €
   
TOTAL INGRESSOS 1.106.470,58 €

 

ingressos 2012

  

  DESPESES
PERSONAL 720.822,38 €
ACTIVITAT 243.460,74 €
AJUTS 32.111,62 €
DESP.FINANCERES 14.699,79 €
AMORTITZACIONS 16.755,07 €
COMPRES 9.635,78 €
   
TOTAL DESPESES 1.037.485,38 €

despeses 2012

 

2011

Auditoria FCJ 2011 pdf

 

 

  INGRESSOS
INGRESSOS SERVEIS 863.681,99 €
SUBVENCIONS 119.457,98 €
DONATIUS I SOCIS 145.398,09 €
RENDIMENTS INMOB. 46.168,74 €
JORNADES I CURSOS 2.325,00 €
ALTRES 99,42 €
   
TOTAL INGRESSOS 1.177.131,22 €

 

ingressos 2011

 

  DESPESES
PERSONAL 779.729,56 €
ACTIVITAT 296.295,69 €
AJUTS 46.211,39 €
DESP.FINANCERES 19.790,26 €
AMORTITZACIONS 28.950,37 €
COMPRES 11.432,21 €
   
TOTAL DESPESES 1.182.409,48 €

 

 despeses 2011