Per la defensa dels drets de tots els nens

Divendres, 21 de Octubre de 2016

Cens d'entitats de Voluntariat

Cens d'entitats de Voluntariat
Cens eintitats voluntariat

Què és el cens d'entitats?

És una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses estaran sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent de les seves obligacions com a entitat de voluntariat
(Resolució de 7 de gener de 1994, DOGC 1856)

La Fundació Concepció Juvanteny forma part d'aquest cens d'entitats de Voluntariat, des del passat 22 d'abril de 2016 amb el número de cens: 001775-000 

« tornar