Per la defensa dels drets de tots els nens

Dijous, 20 de Octubre de 2016

Inscripció al Registre de grups d'interès

Inscripció al Registre de grups d'interès
Grups d'interès

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Des del juny de 2016 que el Govern va regular el funcionament del registre de grups d'interès, vam pensar que seria interessant formar-ne part, i aquest passat 7 d'octubre la Fundació Concecpió Juvanteny ha entrat a formar-ne part de ple dret amb el número identificatiu 606. 

« tornar