Per la defensa dels drets de tots els nens

Què fem?

Acolliments Familiars
En aquest Servei, oferim als infants i adolescents que, per determinades circumstàncies no poden ser atesos per les seves pròpies famílies
Reparació Terapèutica per a  Víctimes de Maltractaments i/o Abús Sexual
Reparació Terapèutica per a Víctimes de Maltractaments i/o Abús Sexual
Unitat de Pediatría Social
Unitat de Pediatría Social
Suport terapèutic a pacient pediàtrics crònics greus
Suport terapèutic a pacient pediàtrics crònics greus
Suport a la Majoria d'Edat
Servei de Suport a la Majoria d'Edat
Acompanyaments Hospitalaris
Servei d'Acompanyaments Hospitalaris
Inserció Laboral
Suport a la inserció laboral dels nens/es tutelats