Per la defensa dels drets de tots els nens

Inserció Laboral

El nostre objectiu és facilitar la incorporació al món laboral de tots aquells nens/es que han crescut en centres d'acollida o en famílies d'acollida.

EINA INSERCIÓ LABORAL 

 

« tornar