Per la defensa dels drets de tots els nens

Acolliments Familiars

En aquest Servei, oferim als infants i adolescents que, per determinades circumstàncies no poden ser atesos per les seves pròpies famílies, una nova oportunitat de poder gaudir de l’afecte, l’estimació i la cura que haurien d’haver rebut.

En aquests moments, noranta-nou famílies altruistes, generoses i motivades de la nostra entitat, han obert la seva llar, el seu cor i la seva vida a algun infant que ho necessitava, portant a terme el gest més solidari que es pot fer per a un infant, facilitar-li una nova vida, una nova llar.

Enguany cent noranta-quatre infants i adolescents s’estan beneficiant en aquests moments d’aquest Servei, però encara en queden molts d’altres atesos als centres assistencials, per la qual cosa encara necessitem més famílies que vulguin ser acollidores.

El nostre objectiu fonamental és que tots aquests infants, vivint en un entorn d’amor, afecte i solidaritat, puguin arribar a ser adults feliços el dia de demà i que no necessitin, per cap raó, dels nostres serveis socials. Aquest serà, en tot cas, el nostre gran èxit.

Des de 1997, Associació Asteroide B612, a partir de 2005, Fundació Concepció Juvanteny.


imatge nens


Què puc fer per ser família acollidora?

Tramitar la sol·licitud d'acolliment familiar a través de la web de la Generalitat de Catalunya, des del següent enllaç: Sol·licitud d'acolliment familiar

Per a més informació sobre els acolliments familiars a la web de la Generalitat de Catalunya. Aquí


Mapa de les famílies d'acollida de Fundació Concepció Juvanteny

La Fundació Concepció Juvanteny té signats dos convenis signats amb la Generalitat de Catalunya, el bloc1 i el bloc2, tot seguit podeu mirar la distribució de les famílies en el territori català.

BLOC 1

Famílies Bloc 1

BLOC 2

Bloc 2

 

« tornar