Per la defensa dels drets de tots els nens

Acompanyaments Hospitalaris

Aquesta àrea d’activitat té com a objectiu el garantir la correcta atenció i seguiment dels infants i adolescents els quals, tutelats per l’Administració i atesos en algun dels seus recursos assistencials, es troben ingressats en qualsevol centre hospitalari de Catalunya.

Amb  cinc  mil quatre-centes vint-i-dos hores d’acompanyaments a un total de cinquanta tres infants i adolescents al llarg d’aquest any, pretenem proporcionar a aquests infants afecte, estimació i cura que, per l’únic fet de romandre ingressats en un hospital, no poden gaudir.

Aquest Servei es presta mitjançant l’adjudicació d’un concurs licitat per la Generalitat de Catalunya.

Des de 2001, Fundació Concepció Juvanteny

 

 

« tornar