Per la defensa dels drets de tots els nens

Suport a la Majoria d'Edat

Mitjançant aquest Servei proporcionem suport a aquells joves els quals, tutelats o extutelats per l’Administració, o que es troben en situació de risc o exclusió social, encara necessiten d’un recolzament, més enllà de la seva majoria d’edat, per arribar a la seva autonomia personal i integració social. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, la nostra entitat els ofereix diferents recursos: assistencials (habitatges o pisos compartits), educatius (cursos i recolzament econòmic per a finalitzar la seva formació), laborals (mitjançant la nostra Empresa d’Inserció Laboral “No a l’Atur” EINA, S.L.), jurídics (assessoria legal i jurídica), financers (microcrèdits) i terapèutics (suport psicològic per a víctimes de maltractes o abusos sexuals). 

Tots ells adreçats a aconseguir que puguin assolir una vida digna. Enguany uns quaranta joves i adolescents s’han beneficiat d’aquest servei en alguna de les seves vessants.

Des de 1995, Associació Asteroide B612, a partir de 2000, Fundació Concepció Juvanteny


 

« tornar