Per la defensa dels drets de tots els nens

Qui Som?

La Fundació Concepció Juvanteny

La Fundació Concepció Juvanteny, neix després d'anys d'experiència en el camp de l'atenció als infants en situació de risc o exclusió social, de manera directa, mitjançant recursos assistencials, residencials o acolliments familiars, o de manera indirecta, mitjançant l'organització de torns de colònies d’integració d’aquests infants en grups de procedència més normalitzada.

La nostra dedicació i el nostre coneixement de multitud de casos d'infants tutelats o extutelats per l'Administració, ens ha portat a observar diferents disfuncions que nosaltres considerem importants.

És veritat que al llarg del temps hi ha hagut una important millora en l'atenció d'aquests infants, anant des del cobriment de les necessitats més primàries fins a plantejaments molt més educatius i emocionals. Hem passat de cobrir només l'alimentació i l'allotjament, a vetllar pel desenvolupament integral dels infants. Però malgrat el que acabem de dir, creiem que encara manca camí per fer.

En aquest moment, i degut a l'evolució que ha sofert la societat, amb el gran canvi que representa deixar de considerar els infants com a objectes de protecció per passar a tenir clar que són subjectes de drets, la nostra entitat es planteja donar un pas més en aquest sentit, la defensa dels Drets de tots els Infants.
la defensa dels Drets de tots els Infants, Pilarín Bayès