To defend the rights of all children

Friday, 14 July 2017

Cloé Madanes Course

Cloé Madanes Course
Violence: prevention and treatment from a systemic perspective

El curs Violències: prevenció i tractament des d'una perspectiva sistèmica es realitzarà a Barcelona el dia 27 de juliol de 2017, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Serà impartit per la distingida Cloé Madanes, psicòloga i Directora del Centro de Estudios para la Protección de los Niños y Adolescentes de la Universidad de San Francisco, California, considerada la més important especialista en abusos sexuals i violència familiar a nivell internacional.

Té com a objectiu la formació dels assistents en el model d'intervenció basat en la teràpia breu estratègica, aplicat a problemes específics amb infants i adolescents tant en el context familiar o institucional, com en el context educatiu.

Per més informació https://formaciofundacio.wixsite.com/formacio

 

Click here to download the file "poster-3.pdf"

« back