To defend the rights of all children

Thursday, 20 October 2016

Inscripció al Registre de grups d'interès

Inscripció al Registre de grups d'interès
Grups d'interès

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Des del juny de 2016 que el Govern va regular el funcionament del registre de grups d'interès, vam pensar que seria interessant formar-ne part, i aquest passat 7 d'octubre la Fundació Concecpió Juvanteny ha entrat a formar-ne part de ple dret amb el número identificatiu 606. 

« back