To defend the rights of all children

Tuesday, 31 December 2013

Missatge

Missatge

La Presidenta de l'entitat, Montserrat Juvanteny Juvanteny, ha signat aquest missatge que és un resum d'aquest any 2013 des de la nostra visió com a entitat.

Missatge Entitat

 

« back