To defend the rights of all children

Monday, 2 April 2018

Mones pels infants acollits (Famílies d'Acollida)

Mones pels infants acollits (Famílies d'Acollida)
Mones i bombons

Aquest passat dilluns de pasqua, els nostres infants acollits, varen poder gaudir de la tradició de la Mona, gràcies a persones solidàries que es dediquen a confeccionar mones per a tothom.

« back